Privacy Policy

Privacy

Shoppen in Wilrijk hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. Wij doen er alles aan om deze te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Shoppen in Wilrijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door Wizo, Heistraat 44, bus 46 te 2610 Wilrijk.

Wat verzamelen we?
Onze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt een aantal gegevens van je bezoek aan visitleuven.be bij. Waarvoor we de gegevens verzamelen lees je in onze cookieverklaring

Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen?
We geven je gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is. We sluiten een overeenkomst met organisaties die in opdracht van Shoppen in Wilrijk jouw gegevens verwerken, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. Visit Leuven blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Ticketing
Gebruik
Bij het online bestellen van tickets en artikelen via shoppeninwilrijk.be, maak je een profiel aan. Dit profiel bevat minstens je naam, je mailadres en je adres. Je beheert jouw profiel met een zelfgekozen wachtwoord.

Je gegevens worden enkel gebruikt voor de goede verwerking van je bestelling bij Shoppen in Wilrijk en om geanonimiseerde statistieken op te maken. Indien je koos voor verzending van artikelen, worden je adresgegevens doorgegeven aan de stedelijke dienst die de verzending verzorgt. Deze gegevens worden niet door hen bewaard.

Je gegevens worden bewaard in een databank. Je kan jouw profiel ook gebruiken voor het bestellen van tickets via de website van deze partners. Deze partners zijn gebonden aan geheimhouding en mogen jouw persoonsgegevens nooit gebruiken tenzij je ook bij hen een bestelling plaatst en/of je in je profiel uitdrukkelijke toestemming gaf voor het ontvangen van hun nieuwsbrieven.

Shoppen in Wilrijk verzorgt ook ticketverkoop voor andere partners in Wilrijk. Enkel in uitzonderlijke gevallen (vb. annulering van een event) geven wij jouw gegevens door aan deze partners. Wij maken verwerkingsovereenkomsten met hen op om deze afspraken duidelijk vast te leggen. De gegevens mogen nooit door hen bewaard worden.

Bescherming
We namen de nodige veiligheidsmaatregelen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonsgegevens te voorkomen.

Rechten
Je kan je persoonsgegevens in de databank beheren via je login met wachtwoord. Bij vragen of indien je je gegevens uit de databank wil laten verwijderen, kan je ons contacteren via info@wizowilrijk.be

Voor algemene bepalingen in verband met het gebruiken en beschermen van jouw persoonsgegevens, verwijzen we door naar de privacy statement

Mag Shoppen in Wilrijk mijn foto gebruiken?
Namen we een portretfoto van jou? Dan vragen we eerst toestemming om die te gebruiken. Je kan op elk moment die toestemming intrekken. Mail hiervoor naar info@wizowilrijk.be.  
Foto’s van publieke personen (bv. politici), een mensenmassa of op publieke plaatsen mogen we zonder toestemming gebruiken voor neutrale boodschappen.

Hoe gaat Shoppen in Wilrijk om met sociale media?
Meld je een probleem of stel je ons een vraag op sociale media? Dan gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je verder te helpen.

Bij wedstrijden gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je te contacteren als je wint. De voorwaarden van elke wedstrijd vind je in het wedstrijdreglement. Na de wedstrijd wissen we je gegevens.

Shoppen in Wilrijk heeft geen invloed op de manier waarop die externe platformen omgaan met jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens kunnen buiten de EU terechtkomen. Lees de privacyverklaring van die platformen. 

Wat met wijzigingen in ons privacybeleid?
We toetsen ons beleid over persoonsgegevens regelmatig aan de wetgeving. Daarom is het mogelijk dat we onze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. De wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Hoe kan ik een datalek melden?
Er is een datalek als persoonsgegevens:

  • Gestolen of kwijtgeraakt zijn (bv. USB-stick in de trein verloren)
  • Niet correct verwerkt zijn (bv. bewaard zonder medeweten of toestemming van de betrokkene)
  • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen
  • Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denk je dat er bij de stad een datalek is? Meld het ons op info@wizowilrijk.be

Klachten?
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je hiervoor contact opnemen met ons via info@wimmit.be .

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.